Gezonde arbeidsomstandigheden

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Zo blijven je werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Stoelmassage en bedrijfsmassage wordt door de Belastingdienst erkend als ARBO-voorziening, wat je als werkgever fiscaal voordeel oplevert. Je investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van jouw medewerkers. De werkelijke kosten voor stoelmassage vallen hierdoor beduidend lager uit omdat je de massages onbelast kunt aanbieden.

Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle organisaties verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. In de werkkostenregeling is ook de verstrekking van stoelmassages of bedrijfsmassages opgenomen.

De werkkostenregeling brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed.

Stoelmassages en de werkkostenregeling

Stoelmassages behoren als arbovoorziening tot de ‘nihil’ waardering. Dit betekent dat de stoelmassages, mits er aan de voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan, onbeperkt kunnen worden vergoed zonder dat dit ten koste gaat van de 1,2% ruimte. Deze voorwaarden zijn:

  • Je hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt, maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werkkostenregeling.

Gedeelde kosten

Je kunt er als werkgever ook voor kiezen de kosten voor de stoelmassage gedeeltelijk door de werknemer te laten betalen. De eigen bijdrage kan contant bij de masseur worden afgerekend of je kunt er als bedrijf voor kiezen om dit te verrekenen met het brutoloon, bijvoorbeeld via de werkkostenregeling. Maar pas op hier zit een fiscaal addertje onder het gras.

Eigen bijdrage

Wanneer je voor de massages een eigen bijdrage vraagt, kun je geen gebruikmaken van fiscaal voordeel. ARBO-interventies, waaronder massage, dienen volgens de wet vergoed te worden door de werkgever en dus niet deels door de werknemer. De belastingdienst is hier strikt in. In het kader van de mogelijkheid om massages onbelast te verstrekken is het dus een voorwaarde dat de werknemer geen eigen bijdrage betaalt; noch netto uit eigen zak, noch via een verrekening met het brutoloon. Deze voorwaarde komt voort uit de Wet Arbeidsomstandigheden die stelt dat de werkgever verantwoordelijkheid draagt voor het personeel en voor de kosten opdraait.